Tel: 608 712 354   Email: info@acontia.cz

  • měsíční / čtvrtletní / roční zpracování účetních dokladů, vč. vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • vyhotovení přiznání k DPH (měsíční / čtvrtletní), včetně vedení kompletní evidence pro daňové účely
  • zpracování měsíčních mezd zaměstnanců, vč. vypracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, vedení ELDP atd.
  • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců, vyhotovení vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • vyhotovení roční účetní závěrky a daňového přiznání včetně všech povinných příloh
  • podání (vč. elektronických) daňových přiznání, přehledů ZP a SZ, přihlášek a odhlášek zaměstnanců na správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a dalších dokladů podle příslušných předpisů
  • zpracování přiznání k silniční dani
  • přebírání a předávání dokladů v místě sídla nebo provozovny klienta
  • zastupování při kontrolách (na základě plné moci) u FÚ, ZP a SSZ  a další… 

 

  •     V rámci naší činnosti klienty průběžně informujeme o všech jeho povinnostech vůči FÚ, ZP a SSZ, včetně oznamovacích a registračních povinností a termínů a dále o všech změnách v daňové a účetní legislativě, které jsou pro něj podstatné. Stejně tak můžeme v případě potřeby nabídnout zpracování mimořádné účetní závěrky v termínech, které si klient sám zvolí.

Právní informace

Web www.acontia.cz je provozován společností  Acontia Albi, s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze,  spisová značka C 189764.  Veškeré údaje uvedené na webu je možné použít, kopírovat,  nebo citovat pouze s písemným souhlasem  Acontia Albi, s.r.o. IČO24219002

Kontaktní informace

Na Lávkách 58
250 65 Bořanovice
Tel: 608 712 354
Email: info@acontia.cz
Website: www.acontia.cz